Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

İstatistiklerle Kadın 2016 Haber Bülteni Yayımlandı.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

İSTATİSTİKLERLE KADIN, 2016

Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye’de 2016 yılında, erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda kadınların lehine değişmektedir. Bu yaş grubundaki nüfusun %43,9’unu erkekler, %56,1’ini ise kadınlar oluşturmaktadır.

 • Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl.
 • Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazla.
 • Kadın istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından az.
 • Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek.
 • Her 5 erkekten 4'ü kadınların çalışmasını uygun bulduğunu belirtti.
 • Yükseköğretim mezunu kadınlar daha fazla gelir elde etti.
 • Kadınların %34,3’ü ilk evliliklerini 20-24 yaş aralığında gerçekleştirdi.
 • Anlaşmazlık durumunda eşler birbirlerine en çok bağırarak tepki verdi.
 • Hanedeki işler ve sorumluluklar cinsiyet gözetilerek paylaşıldı.
 • Evli erkek ve kadınlar daha mutlu.
 • Her 10 kadından yaklaşık 4’ü yaşadığı çevrede kendini güvensiz hissetti.
 • Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler ilk sırada yer aldı.
 • Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı.

AÇIKLAMALAR : Kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin işaret ettiği alanlarda iyileştirilmelerin yapılması gerekliliği bir gerçektir. Bu alanda gerekli politikaların oluşturulması ve oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sayfasında 16 başlık altında 120 göstergeyi içeren Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Veri Seti yayımlanmaktadır. Veri seti hazırlanırken TÜİK’in gerçekleştirdiği sayım ve araştırmalar ile idari kayıtlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalarından yararlanılmaktadır.