Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

2015 Yılı Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması Açıklandı.

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

GİRİŞİMLERDE MESLEKİ EĞİTİM, 2015

 • Mesleki eğitim sağlayan girişim oranı %39,8 oldu.
 • Mesleki eğitim sağlama oranı büyük girişimlerde daha yüksek gerçekleşti.
 • Eğitimlerin %31,9’u mesleki eğitim kursu olarak sağlandı.
 • En çok sağlanan diğer mesleki eğitim şekli iş başında rehberli eğitim oldu.
 • Ücretli çalışan başına mesleki eğitim kursu için harcanan süre 22 saat oldu.
 • Katılımcı başına mesleki eğitim kurs maliyeti 2015’te 2010'a göre %6,4 arttı.
 • Mesleki eğitim sağlamamanın başlıca nedeni çalışan becerisinin yeterli olması.
 • Mesleki eğitim planı olan girişimlerin oranı %29,4 oldu.
 • Mesleki eğitim için yıllık bütçe ayıran girişimlerin oranı %15,6 oldu.
 • En önemli mesleki eğitim sağlayıcıları %42,5 ile özel eğitim kurumları oldu.
 • Mesleki eğitim kursu sağlayan girişimlerde çalışanların %60,1’i kursa katıldı.

AÇIKLAMALAR: Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nın (GMEA) temel amacı, hayat boyu öğrenme kapsamında girişimlerin çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında bilgileri derlemektir. Ülkemizde ilk defa 2007 referans yılında 20 ekonomik faaliyet grubu (EFİS Rev. 1.1) ve 3 girişim büyüklük grubu (10-49, 50-249, 250+) için yapılan GMEA, 2010 yılında ekonomik faaliyet sınıflaması EFİS REV.2’ye ve girişim büyüklük grubu 3’den 6’ya çıkarılarak ikinci kez uygulanmıştır. Üçüncüsü 2015 referans yıllı olarak 2016’da yapılan araştırmada, seçilmiş 20 ekonomik faaliyet grubu (EFİS Rev. 2) ve 6 girişim büyüklük grubunda (10-19, 20-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000+) yer alan girişimlerle anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan; girişimlerde sağlanan mesleki eğitimin maliyeti, türü ve içeriği hakkında detaylı istatistiklerin yanı sıra, mesleğe hazırlık eğitimi ile girişimin eğitim politikasına ilişkin bilgiler de elde edilmektedir.

Haber Bülteni Linki: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24671