Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Kamuoyu Duyurusu

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Üç Aylık Verimlilik İstatistiklerine Ait Kamuoyu Duyurusu

Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Resmi İstatistik Programı kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından üç ayda bir yayımlanmaktadır. Üç Aylık Verimlilik İstatistiklerine, TÜİK İstatistik Konseyi tarafından 2015 yılı Mart ayında “Kalite Belgesi” verilmiştir. Bu kalite belgesinin devamlılığı açısından TÜİK ve Verimlilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde Kalite İyileştirme Eylem Planı yürütülmektedir. Bu Eylem Planı’nın “Kullanıcı Odaklılık” ilkesi kapsamında ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üç aylık verimlilik istatistiklerinin de yayımlanması yer almaktadır. Bu gereklilik arındırılmamış veride “doğru” yorumlamaya engel bazı unsurlar bulunması ihtiyacından doğmuştur. Arındırılmamış veri, üretilen verinin bir zaman dizisi olarak sıralanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Arındırılmamış veriler, bünyesinde mevsimsel etkilerden ve/veya ay içindeki gün sayısı değişiminden kaynaklanan, hatta ay/yıl içindeki tatil günü sayısı değişiminden kaynaklanan periyodik etkiler barındırmaktadır. Diğer taraftan, tek dönemlik sert düşüşler/yükselişler yaşanmasından kaynaklanan düzensiz hareketleri de barındırmaktadır. Ayrıca mevsim ve takvimden kaynaklanan etkiler, geçici nitelikte olduklarından, verinin genel eğiliminin gözlemlenmesini engellemektedirler. Bu noktadan hareketle, arındırılmamış verilerin herhangi bir ay/dönemindeki değerini, geçmiş dönemleri ile kıyaslamak yorum eksikliklerine sebep olmaktadır.

Bu kapsamda 6 Haziran 2017 tarihinden itibaren arındırılmamış üç aylık verimlilik istatistiklerine ek olarak, ana sanayi grupları sınıflamasına göre 5 alt grup ve NACE Rev.2 sınıflamasına göre 3 kısım ve 29 bölüm olarak tüm alt kalemleri mevsim ve takvim etkilerinden ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yayımlanacaktır. Ayrıca bu istatistikler geriye yönelik olarak hesaplanarak 2005 yılı ilk çeyreğinden itibaren de yayımlanacaktır.

Geçmiş dönemlerle yapılan kıyaslamalarda, arındırılmamış verilerin kullanılmasından ötürü doğabilecek yorum eksikliklerini bertaraf etmek için, yayımlanan haber bülteninde ve verilere ilişkin yaptığı yorumlamalarda, arındırılmış verilerin de kullanılması benimsenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.